Luizencontrole


 


Luizenprotocol

1. Voor en na de vakantie worden alle kinderen van de hele school gecontroleerd op luizen. Eén dag van te voren wordt de controle door A4-tjes op de toegangsdeuren van de school aangekondigd. Wilt u er aan denken om geen gel en/ of moeilijke staarten/vlechten in te doen. Als blijkt dat een kind luizen en/of neten heeft, wordt dit geregistreerd. De leerling krijgt een brief mee naar huis en leerkracht word geïnformeerd. Tevens krijgen alle leerlingen uit de betreffende klas een briefje mee naar huis dat er luizen/neten zijn gesignaleerd.
2. Na 2 weken vindt er een nacontrole plaats; de leerlingen die tijdens de eerdere controle luizen/neten hadden, maar ook de kinderen die destijds afwezig waren, worden gekamd. Worden er nog steeds luizen/neten gecontroleerd, gaat er opnieuw een briefje mee naar huis. Twee weken later wordt er een derde controle uitgevoerd. Indien er opnieuw luizen/neten gevonden, wordt er contact met de ouders opgenomen om het kind van school op te halen en thuis te behandelen.
3. Mocht u bij uw kind tussentijds luizen ontdekken, meldt dit dan bij de leerkracht van uw kind. De leerkracht zorgt via een A4-tje op de klassendeur dat andere ouders hiervan op de hoogte gesteld worden.
4. Voor effectieve behandeling wordt verwezen naar de bijlage. Deze informatie bevindt zich ook in de Klas Informatie Map (KIM) en op de website.
5. De ‘luizencommissie’ bestaat uit een aantal kamouders. We zijn altijd op zoek naar meer vrijwilligers.

Dus kammen, kammen, kammen! En als je je verveelt kun je altijd nog een keer.............

Informatie
Klachten en oorzaken
Luizen zijn kleine, grijsbruine beestjes van circa 3 mm groot. Neten (luizeneieren) zijn witte puntjes die vastzitten aan de haren. Infecties met luizen zijn zeer besmettelijk. Er wordt wel gedacht dat een besmetting met luizen een gevolg van armoede of slechte lichaamshygiëne is, maar besmetting is geen schande en is onder normale hygiënische omstandigheden nauwelijks te voorkomen.

Luizen hebben de menselijke huid nodig om te leven. Ze prikken gaatjes in de huid en zuigen daardoor bloed op, dit veroorzaakt hevige jeuk. Besmetting vindt plaats door lichamelijk contact (bijvoorbeeld spelende kinderen), via kleding (bijvoorbeeld kapstokken op school), beddengoed (bijvoorbeeld slaapzakken) en speelgoed (bijvoorbeeld knuffelbeesten).

Luizen kruipen het liefst op de warme plekken van de hoofdhuid: onder de pony, onder een knotje, in de nek of achter de oren. Daar leggen ze ook meestel hun eitjes (neten). Meestal zie je de neten makkelijker dan de luizen zelf: luizen kunnen wegkruipen als je de haren optilt, neten zitten vastgeplakt aan de haren en kunnen zelf niet bewegen. Ze lijken op roos, maar roos kan je makkelijk wegkloppen uit je haar en neten niet.

Wanneer moet u een arts raadplegen
Bij besmetting met luizen van kinderen jonger dan zes maanden, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven is het verstandig om een arts te raadplegen. Ook als de huid op verschillende plaatsen stuk is gekrabd, kunt u beter naar een huisarts gaan.

Hoe is besmetting te voorkomen
Vermijd lichamelijk contact met een besmet persoon. Gebruik geen gemeenschappelijke kleding, beddengoed en toiletartikelen. Wees verder open over de waargenomen besmetting en waarschuw bij schoolgaande kinderen direct de schoolleiding. Op plaatsen waar jassen, sjaals en mutsen van verschillende kinderen dicht bij elkaar hangen, bijvoorbeeld op school, kan geadviseerd worden elk kind een plastic tas te geven om de eigen jas in te stoppen. Ook effectief zijn de zogenaamde luizententjes, die over de jas worden gehangen.

Wat kunt u er zelf aan doen
Een snelle behandeling voorkomt uitbreiding van de besmetting. Helaas hangt er een taboesfeer rond dit onderwerp. Door meer openheid kan veel leed bij anderen voorkomen worden. Let op: de infectie gaat niet vanzelf over en blijft besmettelijk. Licht dus altijd uw omgeving in.
Stoom of was alle besmette kleding, beddengoed en knuffelbeesten op minimaal 60º C uit. Andere niet wasbare spullen een week wegzetten in een dichtgebonden plastic zak. Ontsmet toiletartikelen met alcohol of in een sopje met water van tenminste 60º C. Korte nagels voorkomen krabwondjes.
Indien er in uw directe omgeving gevallen van luis voorkomen, controleer dan minimaal éénmaal per week alle gezinsleden. De aanwezigheid van luizen kan worden vastgesteld door het haar te kammen met een luizen- of netenkam boven een stuk wit papier.

Behandeling
Voor een effectieve bestrijding van hoofdluis is het van zéér groot belang dat de juiste behandelmethode wordt opgevolgd! Vraag in uw apotheek dan ook naar de gebruiksaanwijzing behandeling bij hoofdluis.

Voor de behandeling van hoofdluis zijn diverse werkzame stoffen: malathion, permetrine, en bioalletrine/piperonylbutoxide, die onder verschillende productnamen verkrijgbaar zijn. Deze middelen zijn werkzaam tegen luizen en neten (luizeneieren). Qua werkzaamheid doen zij nauwelijks voor elkaar onder. Het gebruik kan wel verschillend zijn. Voor het juiste gebruik van de verschillende producten dient u de gebruiksaanwijzingen in of op de verpakking te volgen.

Malathion is het middel van eerste keuze. De effectiviteit van de lotion lijkt beter dan die van de crème vanwege de langere contacttijd tijdens de behandeling. Malathion heeft een onaangename geur. Chloor inactiveert malathion, daarom mag binnen één week na de behandeling niet in chloorhoudend water worden gezwommen. Baby's en jonge kinderen mogen alleen op advies van een arts malathion gebruiken.
Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven mogen geen malathion gebruiken en het ook niet bij een ander aanbrengen.

Een veelvoorkomend probleem na de behandeling van hoofdluis is dat de neten stevig vastkleven aan de haren. De eitjes worden door de luis met een soort lijm aan de haarschacht vastgekleefd. Er bestaat een crèmespoeling die de lijm afbreekt en de haren gladder maakt zodat de neten hun houvast verliezen. Met gebruik van deze crèmespoeling en de juiste behandelmethode wordt de kans op herbesmetting aanzienlijk verkleind.

Als het niet geholpen heeft …..
Controleer in de weken daarop of de behandeling is aangeslagen door regelmatig te kammen met een luizen- of netenkam. Als een middel tegen luis niet goed heeft geholpen, blijkt dat vaak te liggen aan het niet juist uitvoeren van de gebruiksinstructies of aan het opnieuw besmet raken.

Om hoofdluis definitief te verwijderen is het noodzakelijk om op de juiste wijze te werk te gaan. De onderstaande behandelmethode kan u hierbij helpen.

Behandeling
Op dag 1 én dag 8 het haar wassen met een gewone shampoo (géén crèmespoeling of 2 in 1 shampoo gebruiken), het haar vervolgens uitspoelen en afdrogen. Daarna voldoende lotion op haar en hoofdhuid aanbrengen en dit laten inwerken: 12 uur bij malathion (2 tot 3 uur voor het slapen aanbrengen), 10 minuten bij permetrine. Na de inwerktijd het haar pluk voor pluk (laten) uitkammen met een luizenkam. Dode neten kunt u verwijderen door te kammen met azijn, het plaklaagje van de neten lost dan op.
Op dag 2 t/m 7 en dag 9 t/m 14 het haar dagelijks pluk voor pluk (laten) kammen met een luizenkam (goed kammen duurt ongeveer 20 minuten).

Let op!
Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, wordt het gebruik van de omgang met een luizenbestrijdingsmiddel ontraden. De behandeling op dag 1 en dag 8 dient dan ook vervangen te worden door kammen met een netenkam, eventueel met behulp van Neetex of azijn (dit breekt de kleefstof van de neten af). Op dag 2 t/m 7 en dag 9 t/m 14 het haar dagelijks pluk voor pluk (laten) kammen met een luizenkam.

Ondersteunende maatregelen
Op dag 1 van de behandeling van hoofdluis neemt u om herbesmetting te voorkomen de volgende maatregelen:
• Alle kleding, beddengoed, jassen, sjaals, knuffels, verkleedkleren en toiletartikelen, die met de besmette persoon in contact zijn geweest moeten worden gewassen bij een temperatuur van tenminste 60°C.
• Materiaal dat niet kan worden gewassen, moet één week in een afgesloten plastic zak worden bewaard.
• Kammen en haarborstels kunt u luizenvrij maken door ze één uur te laten weken in een luizendodend middel of in een sopje van tenminste 60°C. U kunt ze ook desinfecteren met alcohol (70%).
• Stoelen, kussens, kleden en autobekleding grondig stofzuigen.
Wie moeten er behandeld worden?
• Alleen de persoon bij wie hoofdluis is geconstateerd hoeft behandeld te worden. Bij de andere gezinsleden moet wel gecontroleerd worden of ze luizen hebben door te kammen met een luizenkam. Wanneer geen luizen worden gevonden, heeft behandelen geen zin. Een eventuele besmetting is hiermee niet te voorkomen.
• Luizen zijn overlopers. De kans is dus groot dat meerdere personen in de directe omgeving besmet raken. Waarschuw de directe omgeving zoals school, vriendjes en vriendinnetjes. Ook zij moeten worden gecontroleerd met behulp van een luizenkam.
• Controle op herbesmetting is nodig zolang er sprake is van een luizenplaag in de directe omgeving.
Let op!
• Chloor inactiveert malathion (Noury, Prioderm). Tijdens de duur van de behandeling (2 weken), kan er dus niet in chloorhoudend water gezwommen worden.
• Als er op school gewaarschuwd wordt voor hoofdluis, kunt u uw kind een plastic tas meegeven naar school om de eigen jas in te stoppen.
Als je luizen of neten vindt bij je kind, waarschuw dan meteen de school, de vriendjes en vriendinnetjes, sportclub etc. Zodat iedereen zo snel mogelijk met de luizenkam kan gaan controleren.